Tekniikka sanastoa :

Kokosin keskeisimpiä teknisiä sanoja ja niiden selitykset liittyen wordpressiin ja netti sovelluksiin.

WordPress (lyhennettynä WP) on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoitettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa.

Tammikuussa 2015 internetin 10 miljoonasta suosituimmasta sivustosta 23,3 prosenttia käytti WordPressiä. Se on webin suosituin sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on käytössä yli 60 miljoonassa nettisivussa ja internetin 10 miljoonasta suosituimmasta sivustosta 33.6% käytti WordPressiä Huhtikuussa  2019.

React (React.js) on JavaScript-kirjasto web-käyttöliittymien tekoon. React  on Facebookin alunperin kehittämä ja saavuttanut  suuren suosion julkaisunsa jälkeen. React on kehitetty suurien ja skaalautuvien web-palvelujen kehittämiseen.

JavaScript on yleinen ohjelmointikieli jota voidaan sisällyttää verkkosivuille niiden toiminnallisuuden lisäämiseksi. JavaScriptillä voidaan luoda valikoita, ääniä ja muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia. JavaScript on alun perin Netscapen kehittämä pääasiassa Web-ympäristössä käytettävä dynaaminen komentosarjakieli. JavaScriptin tärkein sovellus on mahdollisuus lisätä Web-sivuille dynaamista toiminnallisuutta. Sitä käytetään tavallisimmin osana verkkoselaimia, joiden toteutukset sallivat asiakaspuolen skriptien interaktion käyttäjän kanssa, selaimen rajoitetun hallinnan, asynkronisen kommunikaation ja käyttäjälle näytettävän dokumenttisisällön muokkaamisen. JavaScriptiä käytetään myös palvelinten verkko-ohjelmoinnissa (esimerkiksi Node.js -ajoympäristössä), pelien kehityksessä ja työpöytä- sekä mobiilisovellusten luomisessa.

PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto. PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa. PHP:tä voidaan käyttää useilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä.

Cascading Style Sheets (lyh. CSS , kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit”) on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. CSS:ssä dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi. CSS-tiedostojen pääte on yleensä .css

HTML5 tarkoittaa erilaisia, toisiinsa osittain kytkeytyviä asioita:

  • HTML-merkintäkielen uutta versiota tai kehitysvaihetta
  • yleisnimitystä monille nykyaikaisille web-tekniikoille
  • sovellusten toteuttamista webin tekniikoilla (JavaScript, CSS, HTML).