react

React

Muutamia videoita Reactista jotka olen katsonut ja tehnyt niiden ohjelmat.

React (React.js) on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto web-käyttöliittymien tekoon. React  on Facebookin alunperin kehittämä ja saavuttanut  suuren suosion julkaisunsa jälkeen. React on kehitetty suurien ja skaalautuvien web-palvelujen kehittämiseen. Reactia pidetään MVC-arkkitehtuurin näkymänä (view). Malli (model) ja käsittelijä (controller) vaatii toisen sovelluskehyksen käyttöä. Reactin kanssa tähän suositellaan Reduxia.

React on front-end-kirjasto, jonka kehitti Facebook vuonna 2011. React sallii käyttäjiensä luoda uudelleen käytettäviä HTML-tyylisiä komponentteja, joista sovellus koostuu. React käyttää virtuaalista DOM-mallia. Kun sovelluksen data muuttuu, Reactin virtuaalinen DOM vertaa muutoksia nykyiseen ja päivittää pelkästään muuttuneet komponentit. Tällöin ei tarvitse päivittää koko käyttöliittymää, vaan pelkästään tarvittavat komponentit. Tämä tekee Reactista hyvin nopean.
Reactia käyttävät muun muassa suuret yritykset, kuten Facebook, Instagram, Netflix, Alibaba, Yahoo, E-bay, Khan-Academy, AirBnB ja Sony.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *