web-ohjelmointi

kuva otsikko

Rest Api

REST on tilaa tallentamaton HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli sovellusrajapintojen tekemiseen. Tyypillisesti REST API tarjoaa tiedon JSON – tai XML-formaatissa. API on lyhenne sanoista Application Programming Interface, joka käytännössä tarkoittaa sovellusrajapintaa. API-termi on kuitenkin omittu enenevissä määrin viittaamaan nimenomaisesti REST-pohjaisiin rajapintoihin.

artikkelikuva

JavaScript

Javascript on maailman suosituin ohjelmointikieli joten sitä on hyvä kaikkien koodareiden edes vähän osata. Tässä muutama javascript video joiden harjoitukset olen tehnyt. Javascriptin syntaksi kannattaa lukea MDN Web Docs sivuilta.

artikkelikuva

Verkkokehittäjän (web developer) opas 2021 ja 2020

Pari videota netti sovelluskehittäjän eli Web developer Front-End, Back-End ja Full Stack opasta vuodelle 2020. Listasin asioita joita web developer voi tehdä ja opetella. HTML + CSS + Sass Css Frameworks: Bootstrap, Tailwind CSS JavaScript Git & Github , Dev Tools CPanel Js Frameworks: React, Vue, Angular Svelte Redux, Vuex, NGRX, Apollo Client NEXT (React), …

Verkkokehittäjän (web developer) opas 2021 ja 2020 Lue lisää »

artikkelikuva

Django

Django on suosittu sovelluskehys joka helpottaa Web -sovellusten luontia.  Sovelluskehys on yhtenäinen kokoelma tiettyyn aiheeseen liittyviä koodikirjastoja.  Djangon tapauksessa tämä tarkoittaa työkaluja HTML sivujen tuottamiseen, tietokannan käyttöön, ym. Djangosta löytyy kaikki mitä ohjelmoija tarvitsee jotta voi keskittyä oman koodin kirjoittamiseen ilman, että tarvitsisi rakentaa perusteita uudelleen joka sovellusta varten. Alla pari django videota:

tietokone

Mikä on React?

React (React.js) on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto web-käyttöliittymien tekoon. React  on Facebookin alunperin kehittämä ja saavuttanut  suuren suosion julkaisunsa jälkeen. React on kehitetty suurien ja skaalautuvien web-palvelujen kehittämiseen. Reactia pidetään MVC-arkkitehtuurin näkymänä (view). Malli (model) ja käsittelijä (controller) vaatii toisen sovelluskehyksen käyttöä. Reactin kanssa tähän suositellaan Reduxia. React on front-end-kirjasto, jonka kehitti Facebook vuonna 2011. React sallii käyttäjiensä luoda …

Mikä on React? Lue lisää »