Ilman Katerogiriaa

PHP

PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. Dokumentaatio.

koodia

Python

Python on monipuolinen, tulkattava ohjelmointikieli. Pythonia pidetään helppona oppia sen yksinkertaisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia. https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbwhttps://www.youtube.com/watch?v=XGf2GcyHPhc&t=115shttps://www.youtube.com/watch?v=FfWpgLFMI7w

kuva otsikko

Rest Api

REST on tilaa tallentamaton HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli sovellusrajapintojen tekemiseen. Tyypillisesti REST API tarjoaa tiedon JSON – tai XML-formaatissa. API on lyhenne sanoista Application Programming Interface, joka käytännössä tarkoittaa sovellusrajapintaa. API-termi on kuitenkin omittu enenevissä määrin viittaamaan nimenomaisesti REST-pohjaisiin rajapintoihin.

artikkelikuva

Node.js

Node.js on avoimenlähdekoodin alustariippumaton JavaScript runtime-ympäristö JavaScript-koodin suorittamiseen palvelimella. Node.js mahdollistaa koodin suorittamisen suoraan palvelimella, jonka jälkeen verkkosivu lähetetään käyttäjälle.