admin

python

Python

Python on monipuolinen, tulkattava ohjelmointikieli. Pythonia pidetään helppona oppia sen yksinkertaisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia. Monet suosittelevat sitä ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Pythonia on usein verrattu sellaisiin kieliin kuin Perl, Java, Ruby, TCL, Scheme ja PHP. Pythonia voi käyttää komentoriviltä ajettavissa skripteissä, joilla voidaan esimerkiksi käsitellä alfanumeerista dataa. Pythonia voi käyttää myös vaativassa ja tieteellisessä […]

Python Read More »

react

React

Muutamia videoita Reactista jotka olen katsonut ja tehnyt niiden ohjelmat. React (React.js) on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto web-käyttöliittymien tekoon. React  on Facebookin alunperin kehittämä ja saavuttanut  suuren suosion julkaisunsa jälkeen. React on kehitetty suurien ja skaalautuvien web-palvelujen kehittämiseen. Reactia pidetään MVC-arkkitehtuurin näkymänä (view). Malli (model) ja käsittelijä (controller) vaatii toisen sovelluskehyksen käyttöä. Reactin kanssa tähän suositellaan Reduxia. React on

React Read More »